Espais Familiars

Els Espais Familiars (Espai Nadó, Espai Familiar i Espai Obert) són serveis de suport a les famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys. Considerant l’àmbit familiar com a principal context de desenvolupament dels més petits, es pretén contribuir al reforç dels lligams i l’estructura familiar.

L’Espai Nadó acull famílies amb nadons fins als 12 mesos. L’observació de l’activitat de l’infant a l’espai i el diàleg sobre el que observem i allò quotidià que preocupa o interessa són els continguts principals de les sessions setmanals. A mesura que el nivell de desenvolupament dels nadons ho permet, es van incorporant propostes de joc i exploració adequades a les seves necessitats.

A l’Espai Familiar hi assisteixen famílies amb infants de 12 a 36 mesos. Les sessions s’inicien amb una proposta de joc motriu. L’Espai esdevé una oportunitat de compartir temps de joc amb el fill/a. Posteriorment, les famílies hi troben diferents propostes de joc. És el moment en que els adults comparteixen entre ells i amb les educadores les experiències i preocupacions del dia a dia, així com el moment d’observar com l’infant juga i es relaciona amb els iguals des d’una perspectiva privilegiada.

L’Espai Obert és un espai de joc destinat a totes les famílies amb infants entre 0 i 3 anys (i germans fins a 6 anys). Principalment, es pretén oferir l’oportunitat de compartir temps i vivències de joc entre grans i petits de la família, així com un entorn ideal per a l’observació de l’infant en el seu procés de desenvolupament i de relació amb els iguals. Durant les sessions, es disposa de la sala de psicomotricitat per al joc motriu i de la sala de l’Espai per al joc simbòlic. Com en l’Espai Familiar, hi ha propostes fixes i altres que varien.

Detall del servei al web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat