Les escoles bressol, un servei de qualitat pedagògica

0-3

Són centres educatius de primer cicle d’educació infantil autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i adreçats a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies.

L’infant desenvolupa les seves capacitats motrius, cognitives i afectives a través de l’experiència i el joc. L’equip educatiu organitza espais i materials que respecten els seus interessos, faciliten la descoberta, la transformació, la creació i la relació en un ambient agradable i tranquil, tot garantint una atenció el més individualitzada possible i en petits grups.

La família i l’escola comparteixen un projecte comú. La comunicació i l’intercanvi és fonamental per conèixer-se, generar confiança i així contribuir a acompanyar els infants en el dia a dia.

A les escoles bressol municipals hi ha constituït el Consell Escolar de Centre i l’AMPA, com a òrgans de participació de la comunitat educativa.

Equipaments de qualitat

Cada grup d’infants té un espai aula propi, adequat i organitzat que permet el joc, el moviment, l’alimentació, el descans i la higiene.

Sala polivalent

Disposen d’una sala polivalent amb diferents racons de joc, expressió i moviment.

Patis per a les diferents edats.

Patis per a les diferents edats.

Cuina pròpia

Cuina pròpia

Serveis adaptats a les necessitats dels infants i de les seves famílies

  • Servei bàsic, de dilluns a divendres, de 9 a 12 h i de 15 a 17 h
  • Servei d’acolliment, de dilluns a divendres, de 7.30 a 9 h i de 17 a 18 h
  • Servei de menjador, de 12 a 15 h, amb cuina pròpia
  • Servei de casal d’estiu (juliol) en funció de la demanda

Escoles a l’abast de tothom

L’Ajuntament aplica la tarifació social a les escoles bressol municipals per permetre l’accés a aquest servei en igualtat d’oportunitats i de forma més equitativa i justa socialment. Per aquest motiu els imports mensuals dels serveis bàsics d’educació i menjador es determinen segons el nivell de renda i el nombre de persones de la unitat familiar.

Durant tot el curs podeu sol·licitar, mitjançant la presentació d’una instància, la revisió de la quota en cas que els vostres ingressos familiars augmentin o es redueixin.

Podeu consultar els trams i ampliar la informació relativa a l’aplicació de la tarifació social a www.santfeliu.cat/tarifaciosocial.

Consulta l’actualitat de les escoles: